Česko 2024 – Český Krumlov – minibusem – prohlídka města a návštěva divadla s otáčivým hledištěm – BS - 2 dny

Český Krumlov – doba rozkvětu tohoto malebného města je spojena s vládou pánů z Rožmberka (1302 – 1602), kteří z Českého Krumlova učinili své sídelní město. Krumlov tehdy ležel v místě, kde docházelo ke kontaktům mezi českým vnitrozemím, rakouským a bavorským podunajským prostorem a severní Itálií. To se projevilo i na tváři města a zámku, jíž vtiskla neopakovatelnou podobu italská renesance. Na konci 17. století, během panování rodu Eggenberků, bylo mj. postaveno barokní divadlo a přebudována zámecká zahrada. V době Schwarzenberků získal Český Krumlov svou barokní podobu. Od 19. století se kromě zrušení městských hradeb a bran žádné zásadní změny neodehrály a centrum si tak zachovalo svou historickou podobu. Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy, vynikající výstavy umělců světoznámých jmen, koncerty, hudební festivaly, divadelní představení, hospůdky, kavárny i středověké krčmy, pestrá směs turistů z celého světa, to vše je Český Krumlov – malé ale zároveň kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou, obklopeno neporušenou, krásnou přírodou. Od roku 1992 je zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zámek Hluboká nad Vltavou – neogotický zámek Hluboká nad Vltavou bývá často a právem označován jako nejhezčí zámek v České republice. Současnou podobu zámku dal rod Schwarzenberků. Zámek nabízí několik prohlídkových okruhů. Součástí zámku je také velmi krásná zahrada v anglickém stylu. Nedaleko zámku pak lze navštívit Alšovu jihočeskou galerii.

ZOO Hluboká nad Vltavou – zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, některým návštěvníkům také známá jako ZOO Ohrada se nachází mezi městy České Budějovice a Hluboká nad Vltavou. ZOO byla založena v roce 1939. Nyní se zde nachází více jak 300 druhů zvířat ve více než 2000 exemplářích. Nedaleko zoologické zahrady je také velmi vyhledávaný lovecký zámeček.

Rožmberk nad Vltavou – město Rožmberk nad Vltavou bylo založeno ve 13. století a je úzce spjato s významných šlechtickým rodem Rožmberků. Historické centrum bylo prohlášeno za městskou památkovou zónu. Za návštěvu stojí krásný hrad Rožmberk tyčící se nad řekou Vltavou, která je v letních měsících hojně vyhledávána vodáky z celé České republiky, ale také ze sousedních zemích.

Stezka korunami stromů Lipno nad Vltavou – stezka korunami stromů v Lipně nad Vltavou je první svého druhu v České republice. Součástí je také jeden z nejdelších suchých tobogánů v České republice. Na vrchol stezky, který se nachází ve 40 metrech, se dostanete po 675 metrů dlouhé lávce s didaktickými prvky a adrenalinovými zastávkami. Na vrcholu stezky na Vás čekají nezapomenutelné výhledy na lipenské jezero, novohradské hory, krásnou šumavskou přírodu a při dobré viditelnosti můžete také spatřit vrcholky rakouských Alp.

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě – Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě patří k nejvýznamnějším kulturním památkám Jižních Čech a je jediným fungujícím mužským cisterciáckým klášterem v České republice. Klášter byl založen v roce 1259 Vokem I. z Rožmberka. V současné době můžete navštívit jednu z prohlídkových tras či spatřit legendární Závišův kříž. V klášteře se také nachází poštovní muzeum.

Popis

Otáčivé hlediště Český Krumlov – je více než půl století významným a ve světovém měřítku i ojedinělým reprezentantem přírodního plenérového divadla s originálním řešením a využíváním scénického prostoru. Princip otáčivého divadla je sice znám již několik století, avšak ve skutečný divadelní život jej začátkem 20. století přivádí významný německý divadelník A. Appia. V českém divadle je s tímto divadelním fenoménem nejvýznamněji spojen architekt a scénograf evropského rozměru, Joan Brehms (1907 – 1995). V roce 1958 projektoval hlediště zasazené do okolní přírody, které díky obousměrnému otáčení kolem své osy umožňuje divákům vnímat děj panoramaticky. Ten se může odehrávat kdekoliv kolem diváků na hracím prostoru s rozlohou kolem jednoho hektaru. Hlediště se otáčí během představení na příslušné místo „jevištní akce“, ale je využívána i možnost prolínání hracích prostorů při jednání divadelních postav.

08.06.  09.06. 2024

3.790,- Kč

Itinerary

den 1

Program:

a) Individuální prohlídka města, zámku a zámeckých zahrad.

b) návštěva večerního představení divadla s otáčivým hledištěm v zámecké zahradě:

ROZUM A CIT – Jane Austenová, Olga Šubrtová, Martina Schlegelová. Romantický příběh ze „staré dobré Anglie“. Krásná a rozumná Elinor, ještě krásnější a divoká Marianna, dvě sestry, které vyrostly v přepychu na zámku, po smrti otce čelí tvrdému osudu. Majetek totiž podle prastarých zákonů zdědí jejich nevlastní bratr a ony se musí (i s matkou a nedospělou sestrou) vystěhovat do prostého venkovského domu. Jejich budoucnost je krajně nejistá – kdo bude stát o dívky bez věna? Navíc, když se obě tvrdohlavě touží vdát z lásky? Ale to už se na scéně objevují pánové – plachý a vtipný Edward, statečný plukovník Brandon, okouzlující Willoughby a bohatý lord Kvido. Kouzelný kolorit románů Jane Austenové ožívá v krumlovské zámecké zahradě, jako bychom se vrátili o dvě století nazpět, do časů, kdy ještě existovaly příběhy velké romantické lásky…

Cena zahrnuje:

  • dopravu zahraničním minibusem (osobním automobilem),
  • 1 nocleh v penzionu (po 2-4 osobách) bez snídaně,
  • vstupenku do divadla s otáčivým hledištěm v zámecké zahradě.

Cena nezahrnuje:

  • stravu (v případě zájmu zajistíme snídani),
  • při navýšení ceny nafty nebo ceny za ubytování může dojít k mírnému navýšení ceny zájezdu.

Nezávazná rezervace.

Česko 2024 – Český Krumlov – minibusem – prohlídka města a návštěva divadla s otáčivým hledištěm – BS