Česko – Český Krumlov – minibusem – prohlídka města a návštěva divadla s otáčivým hledištěm – BS - 2 dny

Český Krumlov – doba rozkvětu tohoto malebného města je spojena s vládou pánů z Rožmberka (1302 – 1602), kteří z Českého Krumlova učinili své sídelní město. Krumlov tehdy ležel v místě, kde docházelo ke kontaktům mezi českým vnitrozemím, rakouským a bavorským podunajským prostorem a severní Itálií. To se projevilo i na tváři města a zámku, jíž vtiskla neopakovatelnou podobu italská renesance. Na konci 17. století, během panování rodu Eggenberků, bylo mj. postaveno barokní divadlo a přebudována zámecká zahrada. V době Schwarzenberků získal Český Krumlov svou barokní podobu. Od 19. století se kromě zrušení městských hradeb a bran žádné zásadní změny neodehrály a centrum si tak zachovalo svou historickou podobu. Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy, vynikající výstavy umělců světoznámých jmen, koncerty, hudební festivaly, divadelní představení, hospůdky, kavárny i středověké krčmy, pestrá směs turistů z celého světa, to vše je Český Krumlov – malé ale zároveň kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou, obklopeno neporušenou, krásnou přírodou. Od roku 1992 je zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zámek Hluboká nad Vltavou – neogotický zámek Hluboká nad Vltavou bývá často a právem označován jako nejhezčí zámek v České republice. Současnou podobu zámku dal rod Schwarzenberků. Zámek nabízí několik prohlídkových okruhů. Součástí zámku je také velmi krásná zahrada v anglickém stylu. Nedaleko zámku pak lze navštívit Alšovu jihočeskou galerii.

ZOO Hluboká nad Vltavou – zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, některým návštěvníkům také známá jako ZOO Ohrada se nachází mezi městy České Budějovice a Hluboká nad Vltavou. ZOO byla založena v roce 1939. Nyní se zde nachází více jak 300 druhů zvířat ve více než 2000 exemplářích. Nedaleko zoologické zahrady je také velmi vyhledávaný lovecký zámeček.

Rožmberk nad Vltavou – město Rožmberk nad Vltavou bylo založeno ve 13. století a je úzce spjato s významných šlechtickým rodem Rožmberků. Historické centrum bylo prohlášeno za městskou památkovou zónu. Za návštěvu stojí krásný hrad Rožmberk tyčící se nad řekou Vltavou, která je v letních měsících hojně vyhledávána vodáky z celé České republiky, ale také ze sousedních zemích.

Stezka korunami stromů Lipno nad Vltavou – stezka korunami stromů v Lipně nad Vltavou je první svého druhu v České republice. Součástí je také jeden z nejdelších suchých tobogánů v České republice. Na vrchol stezky, který se nachází ve 40 metrech, se dostanete po 675 metrů dlouhé lávce s didaktickými prvky a adrenalinovými zastávkami. Na vrcholu stezky na Vás čekají nezapomenutelné výhledy na lipenské jezero, novohradské hory, krásnou šumavskou přírodu a při dobré viditelnosti můžete také spatřit vrcholky rakouských Alp.

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě – Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě patří k nejvýznamnějším kulturním památkám Jižních Čech a je jediným fungujícím mužským cisterciáckým klášterem v České republice. Klášter byl založen v roce 1259 Vokem I. z Rožmberka. V současné době můžete navštívit jednu z prohlídkových tras či spatřit legendární Závišův kříž. V klášteře se také nachází poštovní muzeum.

Popis

Otáčivé hlediště Český Krumlov – je více než půl století významným a ve světovém měřítku i ojedinělým reprezentantem přírodního plenérového divadla s originálním řešením a využíváním scénického prostoru. Princip otáčivého divadla je sice znám již několik století, avšak ve skutečný divadelní život jej začátkem 20. století přivádí významný německý divadelník A. Appia. V českém divadle je s tímto divadelním fenoménem nejvýznamněji spojen architekt a scénograf evropského rozměru, Joan Brehms (1907 – 1995). V roce 1958 projektoval hlediště zasazené do okolní přírody, které díky obousměrnému otáčení kolem své osy umožňuje divákům vnímat děj panoramaticky. Ten se může odehrávat kdekoliv kolem diváků na hracím prostoru s rozlohou kolem jednoho hektaru. Hlediště se otáčí během představení na příslušné místo „jevištní akce“, ale je využívána i možnost prolínání hracích prostorů při jednání divadelních postav.

04.06. – 05.06. 2022 – muzikál Divotvorný Hrnec

 

27.08. – 28.08. 2022 – představení Muž Dvojhvězdy

Cena: od 3.490,- Kč (liší se podle ceny vstupenky do divadla a ubytování)

Itinerary

den 1

V termínu 04.06. – 05.06. 2022 zájezd zahrnuje:
dopravu zahraničním minibusem (osobním automobilem), 1 nocleh v turistické ubytovně (pokoje pro 4-6 osob mají umyvadlo, společné sociální zařízení je na chodbě), nebo v penzionu (po 2-4 osobách) a vstupenku do divadla s otáčivým hledištěm v zámecké zahradě na muzikál Divotvorný Hrnec.

Divotvorný Hrnec – Burton Lane / V+W / E. Y. Harburg – Fred Saidy. Co si takhle znovu říci: My si taky uděláme rodinný výlet do Štědré Doliny ve fiktivním americkém státě Missitucky, kde se odehrává nesmrtelný pohád-kový příběh prvého zámořského muzikálu uvedeného u nás v Čechách? Divotvorný hrnec plný zlata, který plní tři přání, plnokrevné postavy v čele s třeboňským vodníkem Čochtanem v báječně rozehraných komediálních situacích z pera autorské dvojice Voskovec a Werich, jež spojují melodické evergreeny Burtona Lanea.

V termínu 27.08. – 28.08. 2022 zájezd zahrnuje:
dopravu zahraničním minibusem (osobním automobilem), 1 nocleh v turistické ubytovně (pokoje pro 4-6 osob mají umyvadlo, společné sociální zařízení je na chodbě), nebo v penzionu (po 2-4 osobách) a vstupenku do divadla s otáčivým hledištěm v zámecké zahradě na představení Muž Dvojhvězdy.

Muž Dvojhvězdy – „Neluč se nikdy se mnou, jako se vlna loučí s vlnou“. Zářivý svět zuřivého snílka Alexandra Grina. Nekonečný svár svobodného ducha s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou skutečností a zraňující nenávistí. Tajemný muž, zázračně kráčející vzduchem, nás vybízí, abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb a snů, protože pak už bychom nežili. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních zázraků otevírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu otáčivého hlediště. Divadelní nomádi z Divadla bratří Formanů, rozbili své ležení v Českém Krumlově. Divadelní zpracování románu, zářivý svět zuřivého snílka Alexandra Grina. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních zázraků otevírající nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu otáčivého hlediště. Nekonečný svár svobodného ducha s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou skutečností a zraňující nenávistí. Tajemný muž, zázračně kráčející vzduchem, nás vybízí, abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb a snů, protože pak už bychom nežili…

Cena zahrnuje:

  • 04.06. - 05.06. 2022 - dopravu zahraničním minibusem (osobním automobilem), 1 nocleh v turistické ubytovně (pokoje pro 4 - 6 osob mají umyvadlo, společné sociální zařízení je na chodbě), nebo v penzionu (pokoje pro 2 - 4 osoby mají vždy vlastní sociální zařízení) a vstupenku do divadla s otáčivým hledištěm v zámecké zahradě na muzikál Divotvorný Hrnec.
  • 27.08. - 28.08. 2022 - dopravu zahraničním minibusem (osobním automobilem), 1 nocleh v turistické ubytovně (pokoje pro 4 - 6 osob mají umyvadlo, společné sociální zařízení je na chodbě), nebo v penzionu (pokoje pro 2 - 4 osoby mají vždy vlastní sociální zařízení) a vstupenku do divadla s otáčivým hledištěm v zámecké zahradě na představení Muž Dvojhvězdy.

Cena nezahrnuje:

  • Stravovu a průvodce v Českém Krumlově.

Nezávazná rezervace.

Česko – Český Krumlov – minibusem – prohlídka města a návštěva divadla s otáčivým hledištěm – BS