Česko – Český Krumlov – prohlídka města a návštěva divadla s otáčivým hledištěm - 2 dny

Český Krumlov – doba rozkvětu tohoto malebného města je spojena s vládou pánů z Rožmberka (1302 – 1602), kteří z Českého Krumlova učinili své sídelní město. Krumlov tehdy ležel v místě, kde docházelo ke kontaktům mezi českým vnitrozemím, rakouským a bavorským podunajským prostorem a severní Itálií. To se projevilo i na tváři města a zámku, jíž vtiskla neopakovatelnou podobu italská renesance. Na konci 17. století, během panování rodu Eggenberků, bylo mj. postaveno barokní divadlo a přebudována zámecká zahrada. V době Schwarzenberků získal Český Krumlov svou barokní podobu. Od 19. století se kromě zrušení městských hradeb a bran žádné zásadní změny neodehrály a centrum si tak zachovalo svou historickou podobu. Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy, vynikající výstavy umělců světoznámých jmen, koncerty, hudební festivaly, divadelní představení, hospůdky, kavárny i středověké krčmy, pestrá směs turistů z celého světa, to vše je Český Krumlov – malé ale zároveň kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou, obklopeno neporušenou, krásnou přírodou. Od roku 1992 je zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Popis

Otáčivé hlediště Český Krumlov – je více než půl století významným a ve světovém měřítku i ojedinělým reprezentantem přírodního plenérového divadla s originálním řešením a využíváním scénického prostoru. Princip otáčivého divadla je sice znám již několik století, avšak ve skutečný divadelní život jej začátkem 20. století přivádí významný německý divadelník A. Appia. V českém divadle je s tímto divadelním fenoménem nejvýznamněji spojen architekt a scénograf evropského rozměru, Joan Brehms (1907 – 1995). V roce 1958 projektoval hlediště zasazené do okolní přírody, které díky obousměrnému otáčení kolem své osy umožňuje divákům vnímat děj panoramaticky. Ten se může odehrávat kdekoliv kolem diváků na hracím prostoru s rozlohou kolem jednoho hektaru. Hlediště se otáčí během představení na příslušné místo „jevištní akce“, ale je využívána i možnost prolínání hracích prostorů při jednání divadelních postav.

 

19.06. – 20.06. 2021 s divadelním představením „Muž Dvojhvězdy“

11.09. – 12.09. 2021 s divadelní představením „Pes Baskervillský“

Cena: od 2.990,- Kč (liší se podle ceny vstupenky do divadla)

Itinerary

den 1

19.06.2021
Muž Dvojhvězdy – „Neluč se nikdy se mnou, jako se vlna loučí s vlnou“. Zářivý svět zuřivého snílka Alexandra Grina. Nekonečný svár svobodného ducha s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou skutečností a zraňující nenávistí. Tajemný muž, zázračně kráčející vzduchem, nás vybízí, abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb a snů, proto-že pak už bychom nežili. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních zázraků otevírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu otáčivého hlediště. Divadelní nomádi z Divadla bratří Formanů, rozbili své ležení v Českém Krumlově.
Divadelní zpracování románu, zářivý svět zuřivého snílka Alexandra Grina. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních zázraků otevírající nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu otáčivého hlediště. Nekonečný svár svobodného ducha s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou skutečností a zraňující nenávistí. Tajemný muž, zázračně kráčející vzduchem, nás vybízí, abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb a snů, protože pak už bychom nežili…

11.09.2021
Pes Baskervillský – příběh se otevírá, když Holmese a jeho přítele Dr. Watsona navštíví v jejich bytě v Londýně Dr. James Mortimer, který přináší příběh záhadné smrti svého pacienta sira Charlese Baskervilla. Mortimer žije v Dartmooru, což je známá oblast blat a vřesovišť v Devonu v jihozápadní Anglii. Sir Charles Baskerville se obával rodinné kletby, která prý od časů anglické občanské války stíhá členy rodu Baskervillů. Neboť prý darebný Hugo Baskerville unesl v té době dceru místního farmáře a uvěznil ji ve svém zámku, odkud mu ale utekla. Společně se svými kumpány ji stíhal přes blata, ale byl zabit obrovským černým psem, který od té doby rod Baskervillů pronásleduje. Sir Charles je nalezen mrtev za podivných okolností a Mortimer, kterému se vše toto nezdá, se vypraví za Holmesem, aby případ objasnil. Navíc je oznámeno, že po siru Charlesovi převezme panství jeho vzdálený synovec z Ameriky, Henry Baskerville. Po jeho příjezdu se Watson společně s ním a Dr. Mortimerem vypraví do Devonu, aby se mohl Henry ujmout svého majetku. Postupně se zde objevují boční linie příběhu, kdy vyjde najevo, že uprchlý vrah Selden je bratrem služebné v zámku a jiná další tajemství. Holmes, o kterém si všichni myslí, že je v Londýně, je však v Devonu a řeší případ tam. Postupně vyjde najevo, že skutečným vrahem sira Charlese byl opravdu pes, žádná kletba, ale pes z masa a kostí, kterého poslal Stapleton, který se chtěl zmocnit majetku rodu Baskervillů a proto chtěl odstranit jak Charlese, tak Henryho. Nakonec Holmes případ vyřeší, Stapletonův plán na zabití sira Henryho je překažen a sám Stapleton hyne v Grimpenských bažinách.

Cena zahrnuje:

  • Dopravu zahraničním autobusem/minibusem (osobním automobilem), 1 nocleh v turistické ubytovně (pokoje pro 4-6 osob mají umyvadlo - společné sociální zařízení je na chodbě), zastávku v Třeboni a vstupenku do di-vadla s otáčivým hledištěm v zámecké zahradě na představení Muž Dvojhvězdy/Pes Baskervillský.

Cena nezahrnuje:

  • Poplatek za vstup do zámku v Třeboni (cca 120,- Kč) a stravu.

Nezávazná rezervace.

Česko – Český Krumlov – prohlídka města a návštěva divadla s otáčivým hledištěm