Sardinie 2024 – Costa Paradiso / Isola Rossa – autobusem a lodí – apartmány – BS - 12 dní

Sardegna – název ostrova byl odvozen od latinského názvu Sardinia z doby antiky. Je po Sicílii druhým největším ostrovem patřícím Itálii. Nachází se ve středu Středozemního moře, 200 km od Apeninského poloostrova. Délka ostrova je 270 km, šířka 145 km. Je lemován řadou ostrovů (Asinara, La Madalena, San Pietro). Je nejstarší zemí, z hlediska historie nejméně probádanou. Žije zde více než 1,7 milionů obyvatel. Administrativně se ostrov dělí na 4 provincie s hlavními městy: Cagliari, Sassari, Nuoro a Oristano. Sardinie je hornatý ostrov s nevelkou výškou. Nejvyšší horou je Punta La Marmora – 1834 m. V horských masívech pramení několik řek, přesto je zde nedostatek vody. Více než polovina ostrova je pokryta divokými středozemními křovinami, skalničkami, korkovými duby, jalovcovými háji a olivovníky. Žijí zde různé druhy živočichů stejně jako v Itálii. Symbolem ostrova je muflon. Můžeme zde vidět divoká prasata, lišky, divoké kočky, z ptáků pak racky, orly, sokoly, místy i plameňáky. Fauna i flóra je ovlivněna počasím (za rok je zde cca 230 slunečných dní). Ostrov je omýván několika moři. Na východě Tyrhenským, na západě Sardinským, na jihu Středozemním mořem, na severu ho od Korsiky dělí Boka Bonifačská.

Overview

Geografie na Sardinii – Sardinie má svou polohou a rozlohou výsadní postavení ve Středomoří. Se svou rozlohou 24.090 km2 je druhým největším ostrovem nejen Itálie, ale i celého Středozemního moře, a řadí se tak za Sicílii, která je o 1.620 km2 větší. Je vzdálená téměř stejně jak od italské pevniny, od které ji dělí 180 km široký pás Tyrhénského moře, tak od afrického Tuniska, ležícího 210 km za průlivem „Canale di Sardegna“. Nejblíže má ovšem Sardinie k Francii, jelikož Bonifacio, nejjižnější město francouzského ostrova Korsika, se nachází pouhých 15 km od sardinských břehů. Sardinie má protáhlý tvar, je 267 km dlouhá a 120 km široká. Obyvatelstvo Sardinie – ostrov je poměrně řídce osídlen, na každý 1 km2 připadá v průměru 68 obyvatel z celkových 1.655.677. Na Sardinii je úředním jazykem italština, ale většina obyvatel mluví také místním jazykem sardinštinou, která je uznávána jako samostatný románský jazyk. Sama sardinština má mnohé a od sebe velice odlišné dialekty. Navíc se ve městě Alghero mluví katalánsky a na ostrově San Pietro ligurským dialektem. Povrch Sardinierozmanitý povrch ostrova zaručuje, že si zde milovníci přírodních scenérií přijdou vždy na své. Sardinie je ze čtyř pětin hornatá či kopcovitá, nejvyšší horu Punta La Marmora (1 834 m n. m.) najdete v srdci ostrova v pohoří Gennargentu. Převažují zde horniny žula a rula, vápenec, čedič, pískovec a krystalická břidlice. Necelých 20% povrchu připadá na nížiny, největší z nich Campidano se rozprostírá na jihu. Řeky mají spíše charakter bystřin a nejdůležitější z nich jsou přehrazeny vodními nádržemi, které vytvářejí rozlehlé sladkovodní plochy sloužící k zavlažování, jako zdroj pitné vody a rovněž na nich byly vybudovány vodní elektrárny. Největší sardinská, ale i italská přehrada Omodeo leží ve středu ostrova, po ní následuje Flumendosa, Coghinas, Posada a mnohé další. Zajímavostí je nejrozsáhlejší evropská poušť, jež se nalézá u města Oristano na poloostrově Sinis. Pobřeží Sardinie – délka pobřeží celkově dosahuje 2.400 km, většinou se jedná o útesy se zálivy, největší z nich jsou: na severu záliv Golfo dell´Asinara, na východě Golfo di Orosei, na jihu Golfo di Cagliari a na západě Golfo di Oristano. Sardinie je obklopena množstvím ostrovů a ostrůvků, z nichž mnohé byly uznány za národní parky. Nejvýznamnější jsou Asinara na severozápadě, San Pietro a Sant´Antioco na jihu, Tavolara a souostroví La Maddalena na severovýchodě. Sardinie je nejobdivovanější pro své moře, které je až neskutečně průzračné, hrající celou škálou modré až zelené barvy. Z tohoto důvodu se Smaragdové pobřeží nazývá smaragdové a Sardinii se říká „Karibik Středozemí“. Města Sardinie – největšími městy ostrova jsou hlavní město a správní centrum Cagliari se 160 000 obyvateli (s aglomerací dosahuje 450 000) a Sassari se 128 000 obyvateli. Mezi města, kde počet obyvatel nepřesahuje 50 000, patří např. Olbia a Alghero, kde se kromě Cagliari nacházejí mezinárodní letiště. Ostrov je rozdělen do 8 provincií, vedle Cagliari a Sassari to jsou Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio a Oristano. Historie Sardinieje spředena z četných civilizací, které se na ostrově vystřídaly. Nejstarší stopy po trvalém osídlení ostrova v neolitu spadají do 6 tisíciletí před Kristem. Prvním výrazným národem, který dokázal obydlet celý ostrov, byli Ozierové, autoři důmyslně zdobené keramiky a pohřebních komor „Domus de janas“ připomínajících zmenšené lidské příbytky. Civilizace nuragů – do podoby ostrova se nesmazatelně zapsala civilizace nurágů, která za sebou zanechala více jak 7.000 kamenných kónických staveb z velkých balvanů. Starověk – okolo 9. století před Kristem na ostrov dorazili Féničané, kteří na pobřeží vystavěli řadu obchodních přístavů, jako jsou Tharros či Sulcis, posléze využívaných dalšími národy. Následovalo dobytí ostrova nejdříve Kartaginci, poté Římany, kteří si jej podmanili v roce 227 př. n. l. a ze Sardinie učinili římskou provincii. Ještě před pádem Římské říše ostrov napadli Vandalové (456 n. l.), kteří byli po osmdesáti letech vojenské nadvlády nad Sardinií vyhnáni Byzantinci. Ti definitivně převzali moc roku 534. Od 8. století začaly Sardinii sužovat nájezdy Arabů, jimž se museli po stažení Byzantinců Sardové bránit. V tuto dobu se sardinský národ semknul a administrativně se uspořádal do čtyř judikátů, které svobodně vládly  téměř celé půltisíciletí.

07.07. – 18.07.2024

Zájezd do Costa Paradiso:

Cena při ubytování:

po 8 osobách v 8L apartmánu QUATRO (2+2+2 osoby v samostatné ložnici + 2 osoby v obytné kuchyni)

12.990,- Kč za osobu

po 6 osobách v 6L apartmánu TRILO (2+2 osoby v samostatné ložnici + 2 osoby v obytné kuchyni)

13.490,- Kč za osobu

po 4 osobách ve 4L apartmánu BILO (2 osoby v samostatné ložnici + 2 osoby v obytné kuchyni)

13.990,- Kč za osobu

po 2 osobách v apartmánu MONO (2 osoby samostatně v apartmánu, eventuálně ve studiu)

15.490,- Kč za osobu

Příplatek za 1 místo v kajutě z Livorna do Golfo Aranci:

700,- Kč za osobu

Příplatek za 1 místo v kajutě z Golfo Aranci do Livorna:

800,- Kč za osobu

Příplatek za pojištění LV v zahraničí, pojištění odpovědnosti a storna zájezdu: 

dospělá osoba: 30,- Kč/den,

dítě do 15 let: 18,- Kč/den.

Pobytová taxa:

600,- Kč za osobu (platí se až v místě pobytu)

____________________________________________________________

 

Zájezd do Isola Rossy:

Cena při ubytování:

po 6 osobách v 6L apartmánu Borgo (2+2 osoby v samostatné ložnici + 2 osoby v obytné kuchyni)

13.490,- Kč za osobu

po 4 osobách v 6L apartmánu Borgo (2+2 osoby v samostatné ložnici, 0 osob v obytné kuchyni)

14.790,- Kč za osobu

po 4 osobách ve 4L apartmánu BILO (2 osoby v samostatné ložnici + 2 osoby v obytné kuchyni)

13.990,- Kč za osobu

po 2 osobách v apartmánu MONO (2 osoby samostatně v apartmánu, eventuálně ve studiu)

15.490,- Kč za osobu

Příplatek za 1 místo v kajutě z Livorna do Golfo Aranci:

700,- Kč za osobu

Příplatek za 1 místo v kajutě z Golfo Aranci do Livorna:

800,- Kč za osobu

Příplatek za pojištění LV v zahraničí, pojištění odpovědnosti a storna zájezdu: 

dospělá osoba: 30,- Kč/den,

dítě do 15 let: 18,- Kč/den.

Pobytová taxa:

600,- Kč za osobu (platí se až v místě pobytu)

Itinerary

den 1

Program 1 Costa Paradiso:

01. den neděle 07.07. Odjezd z České Lípy ve 21.00 hodin.

02. den neděle 07.07. Odjezd z Ležáků v 23.30 hodiny, tranzit přes Rakousko do Itálie.

03. den pondělí 08.07. Příjezd do Livorna, nalodění, ve 21.00 hodin vyplouvá noční trajekt spol. Sardinia Ferries na Sardinii (na přání vám za příplatek zajistíme místo ve 4L kajutě). Ráno v 07,00 hod. vylodění v Golfo Aranci, nákup v diskontu Eurospin v Santa Terese, příjezd do Costa Paradiso, ubytování.

04. den úterý 09.07. Volno, odpočinek, koupání – možnost fakultativního výletu.

09. den pondělí 15.07. Volno, odpočinek, koupání – možnost fakultativního výletu.

10. den úterý 16.07. Odjezd z Costa Paradiso, nákup v diskontu Eurospin v Santa Terese, příjezd do Golfo Aranci, nalodění, ve 21.00 hodin vyplouvá noční trajekt spol. Sardinia Ferries do Itálie (na přání vám za příplatek zajistíme místo ve 4L kajutě).

11. den středa 17.07. Ráno v 08,00 hod. vylodění v Livornu, nonstop jízda do ČR se zdravotními zastávkami.

12. den čtvrtek 18.07. Příjezd v ranních hodinách do Ležáků a do České Lípy.

_______________________________________________________________________________________________

Program 2 Isola Rossa:

01. den neděle 07.07. Odjezd z České Lípy ve 21.00 hodin.

02. den neděle 07.07. Odjezd z Ležáků v 23.30 hodiny, tranzit přes Rakousko do Itálie.

03. den pondělí 08.07. Příjezd do Livorna, nalodění, ve 21.00 hodin vyplouvá noční trajekt spol. Sardinia Ferries na Sardinii (na přání vám za příplatek zajistíme místo ve 4L kajutě). Ráno v 07,00 hodin vylodění v Golfo Aranci, nákup v diskontu Eurospin v Santa Terese, příjezd do Isola Rossy, ubytování.

04. den úterý 09.07. Volno, odpočinek, koupání – možnost fakultativního výletu.

09. den pondělí 15.07. Volno, odpočinek, koupání – možnost fakultativního výletu.

10. den úterý 16.07. Odjezd z Isola Rossy, nákup v diskontu Eurospin v Santa Terese, příjezd do Golfo Aranci, nalodění, ve 21.00 hodin vyplouvá noční trajekt spol. Sardinia Ferries do Itálie (na přání vám za příplatek zajistíme místo ve 4L kajutě).

11. den středa 17.07. Ráno v 08,00 hodin vylodění v Livornu, nonstop jízda do ČR se zdravotními zastávkami.

12. den čtvrtek 18.07. Příjezd v ranních hodinách do Ležáků a do České Lípy.

Základní cena zahrnuje:

 • 1. zájezd do Costa Paradiso
 • Dopravu zahraničním autobusem
 • Doprava nočními trajekty (palubní lístky)
 • 7 noclehů v Costa Paradiso, apartmány dle výběru, bazén,
 • Ložní prádlo
 • Energie
 • Doporučujeme si koupit kajuty
 • __________________________________________________________________________________
 • 2. zájezd do Isola Rossy
 • Dopravu zahraničním autobusem
 • Doprava nočními trajekty (palubní lístky)
 • 7 noclehů v Isola Rossa, apartmány dle výběru,
 • Ložní prádlo
 • Energie
 • Doporučujeme si koupit kajuty

Základní cena nezahrnuje:

 • 1. zájezd do Costa Paradiso
 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění odpovědnosti za škody a pojištění storna zájezdu (dospělý 30,- Kč za den, dítě do 15 let 18,- Kč za den)
 • Možnost vaření v apartmánech.
 • __________________________________________________________________________________
 • 2. zájezd do Isola Rossy
 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění odpovědnosti za škody a pojištění storna zájezdu (dospělý 30,- Kč za den, dítě do 15 let 18,- Kč za den)
 • Možnost vaření v apartmánech.

Nezávazná rezervace.

Sardinie 2024 – Costa Paradiso / Isola Rossa – autobusem a lodí – apartmány – BS