Sardinie – Isola Rossa – autobusem a lodí – apartmány – BS - 10 dní

Sardegna – název ostrova byl odvozen od latinského názvu Sardinia z doby antiky. Je po Sicílii druhým největším ostrovem patřícím Itálii. Nachází se ve středu Středozemního moře, 200 km od Apeninského poloostrova. Délka ostrova je 270 km, šířka 145 km. Je lemován řadou ostrovů (Asinara, La Madalena, San Pietro). Je nejstarší zemí, z hlediska historie nejméně probádanou. Žije zde více než 1,7 milionů obyvatel. Administrativně se ostrov dělí na 4 provincie s hlavními městy: Cagliari, Sassari, Nuoro a Oristano. Sardinie je hornatý ostrov s nevelkou výškou. Nejvyšší horou je Punta La Marmora – 1834 m. V horských masívech pramení několik řek, přesto je zde nedostatek vody. Více než polovina ostrova je pokryta divokými středozemními křovinami, skalničkami, korkovými duby, jalovcovými háji a olivovníky. Žijí zde různé druhy živočichů stejně jako v Itálii. Symbolem ostrova je muflon. Můžeme zde vidět divoká prasata, lišky, divoké kočky, z ptáků pak racky, orly, sokoly, místy i plameňáky. Fauna i flóra je ovlivněna počasím (za rok je zde cca 230 slunečných dní). Ostrov je omýván několika moři. Na východě Tyrhenským, na západě Sardinským, na jihu Středozemním mořem, na severu ho od Korsiky dělí Boka Bonifačská.

Overview

Geografie na Sardinii – Sardinie má svou polohou a rozlohou výsadní postavení ve Středomoří. Se svou rozlohou 24.090 km2 je druhým největším ostrovem nejen Itálie, ale i celého Středozemního moře, a řadí se tak za Sicílii, která je o 1.620 km2 větší. Je vzdálená téměř stejně jak od italské pevniny, od které ji dělí 180 km široký pás Tyrhénského moře, tak od afrického Tuniska, ležícího 210 km za průlivem „Canale di Sardegna“. Nejblíže má ovšem Sardinie k Francii, jelikož Bonifacio, nejjižnější město francouzského ostrova Korsika, se nachází pouhých 15 km od sardinských břehů. Sardinie má protáhlý tvar, je 267 km dlouhá a 120 km široká. Obyvatelstvo Sardinie – ostrov je poměrně řídce osídlen, na každý 1 km2 připadá v průměru 68 obyvatel z celkových 1.655.677. Na Sardinii je úředním jazykem italština, ale většina obyvatel mluví také místním jazykem sardinštinou, která je uznávána jako samostatný románský jazyk. Sama sardinština má mnohé a od sebe velice odlišné dialekty. Navíc se ve městě Alghero mluví katalánsky a na ostrově San Pietro ligurským dialektem. Povrch Sardinierozmanitý povrch ostrova zaručuje, že si zde milovníci přírodních scenérií přijdou vždy na své. Sardinie je ze čtyř pětin hornatá či kopcovitá, nejvyšší horu Punta La Marmora (1 834 m n. m.) najdete v srdci ostrova v pohoří Gennargentu. Převažují zde horniny žula a rula, vápenec, čedič, pískovec a krystalická břidlice. Necelých 20% povrchu připadá na nížiny, největší z nich Campidano se rozprostírá na jihu. Řeky mají spíše charakter bystřin a nejdůležitější z nich jsou přehrazeny vodními nádržemi, které vytvářejí rozlehlé sladkovodní plochy sloužící k zavlažování, jako zdroj pitné vody a rovněž na nich byly vybudovány vodní elektrárny. Největší sardinská, ale i italská přehrada Omodeo leží ve středu ostrova, po ní následuje Flumendosa, Coghinas, Posada a mnohé další. Zajímavostí je nejrozsáhlejší evropská poušť, jež se nalézá u města Oristano na poloostrově Sinis. Pobřeží Sardinie – délka pobřeží celkově dosahuje 2.400 km, většinou se jedná o útesy se zálivy, největší z nich jsou: na severu záliv Golfo dell´Asinara, na východě Golfo di Orosei, na jihu Golfo di Cagliari a na západě Golfo di Oristano. Sardinie je obklopena množstvím ostrovů a ostrůvků, z nichž mnohé byly uznány za národní parky. Nejvýznamnější jsou Asinara na severozápadě, San Pietro a Sant´Antioco na jihu, Tavolara a souostroví La Maddalena na severovýchodě. Sardinie je nejobdivovanější pro své moře, které je až neskutečně průzračné, hrající celou škálou modré až zelené barvy. Z tohoto důvodu se Smaragdové pobřeží nazývá smaragdové a Sardinii se říká „Karibik Středozemí“. Města Sardinie – největšími městy ostrova jsou hlavní město a správní centrum Cagliari se 160 000 obyvateli (s aglomerací dosahuje 450 000) a Sassari se 128 000 obyvateli. Mezi města, kde počet obyvatel nepřesahuje 50 000, patří např. Olbia a Alghero, kde se kromě Cagliari nacházejí mezinárodní letiště. Ostrov je rozdělen do 8 provincií, vedle Cagliari a Sassari to jsou Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio a Oristano. Historie Sardinieje spředena z četných civilizací, které se na ostrově vystřídaly. Nejstarší stopy po trvalém osídlení ostrova v neolitu spadají do 6 tisíciletí před Kristem. Prvním výrazným národem, který dokázal obydlet celý ostrov, byli Ozierové, autoři důmyslně zdobené keramiky a pohřebních komor „domus de janas“ připomínajících zmenšené lidské příbytky. Civilizace nuragů – do podoby ostrova se nesmazatelně zapsala civilizace nurágů, která za sebou zanechala více jak 7.000 kamenných kónických staveb z velkých balvanů. Starověk – okolo 9. století před Kristem na ostrov dorazili Féničané, kteří na pobřeží vystavěli řadu obchodních přístavů, jako jsou Tharros či Sulcis, posléze využívaných dalšími národy. Následovalo dobytí ostrova nejdříve Kartaginci, poté Římany, kteří si jej podmanili v roce 227 př. n. l. a ze Sardinie učinili římskou provincii. Ještě před pádem Římské říše ostrov napadli Vandalové (456 n. l.), kteří byli po osmdesáti letech vojenské nadvlády nad Sardinií vyhnáni Byzantinci. Ti definitivně převzali moc roku 534. Od 8. století začali Sardinii sužovat nájezdy Arabů, jimž se museli po stažení Byzantinců Sardové bránit. V tuto dobu se sardinský národ semknul a administrativně se uspořádal do čtyř judikátů, které svobodně vládly  téměř celé půltisíciletí.

02.07. – 13.07.2022

nebo

01.08. – 12.08.2022

Základní cena: 11.990,- Kč (při ubytování po 6 osobách v 6L apartmánu Tanca Torre)

Příplatek za ubytování po 4 os. v 6L apartmánu Tanca Torre: 1.600,- Kč za osobu

Příplatek za ubytování po 5 os. v 6L apartmánu Tanca Torre: 1.400,- Kč za osobu

Příplatek za 1 místo v kajutě z Livorna do Golfo Aranci: 500,- Kč za osobu (platí se až na lodi) 

Příplatek za 1 místo v kajutě z Golfo Aranci do Livorna: 500,- Kč za osobu (platí se až na lodi) 

Příplatek za pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění storna zájezdu a pojištění odpovědnosti za škody:  dospělá osoba  30,- Kč/den, dítě do 15 let 18,- Kč/den. Na přání pro vás zajistíme pojištění na Covid.

Pobytová taxa: 600,- Kč za osobu (platí se až v místě pobytu)    

Itinerary

den 1

Program:

01. den sobota 02.07. Odjezd z České Lípy v 11.00 hodin, tranzit přes Německo a Rakousko do Itálie.

02. den neděle 03.07. V 05.00 hodin příjezd do Livorna, nalodění, v 07.00 hodin vyplouvá trajekt společnosti Sardinia Ferries MEX na Sardinii (na přání vám za příplatek zajistíme místo ve 4L kajutě). Ve 14.30 hod. vylodění v Golfo Aranci, nákup v diskontní prodejně v Arzacheně, příjezd do Isola Rossy, ubytování v apartmánech.

03. den pondělí 04.07. Volno, odpočinek, koupání – možnost fakultativního výletu.

10. den pondělí 11.07. Volno, odpočinek, koupání – možnost fakultativního výletu.

11. den úterý 12.07. Ráno odjezd z Isola Rossy do přístavu v Golfo Aranci. V 10.30 hodin vyplouvá trajekt společnosti Sardinia Ferries MEX do Itálie (na přání vám za příplatek zajistíme místo ve 4L kajutě). V 18.00 hodin vylodění v Livornu, nonstop jízda do ČR se zdravotními zastávkami.

12. den středa 13.07. Příjezd do České Lípy v cca 13.00 hodin.

NEBO

01. den pondělí 01.08. Odjezd z České Lípy v 11.00 hodin, tranzit přes Německo a Rakousko do Itálie.

02. den úterý 02.08. V 05.00 hodin příjezd do Livorna, nalodění, v 07.02 hodin vyplouvá trajekt společnosti Sardinia Ferries MEX na Sardinii (na přání vám za příplatek zajistíme místo ve 4L kajutě). Ve 14.30 hod. vylodění v Golfo Aranci, nákup v diskontní prodejně v Arzacheně, příjezd do Isola Rossy, ubytování v apartmánech.

03. den středa 03.08. Volno, odpočinek, koupání – možnost fakultativního výletu.

10. den středa 10.08. Volno, odpočinek, koupání – možnost fakultativního výletu.

11. den čtvrtek 11.08. Odjezd z Isola Rossy, nákup v diskontní prodejně v Arzacheně, Golfo Aranci, ve 14.32 hod. vyplouvá trajekt společnosti Sardinia Ferries MEX do Itálie (na přání vám za příplatek zajistíme místo ve 4L kajutě). Ve 22.00 hodin vylodění v Livornu, nonstop jízda do ČR se zdravotními zastávkami.

12. den pátek 12.08. Příjezd do České Lípy v cca 17.00 hodin.

V ceně zájezdu

Cena zahrnuje:

  • dopravu zahraničním autobusem,
  • dopravu trajektem (palubní lístky),
  • 9 noclehů po 6 osobách v 6L apartmánech Tanca Torre (2+2 osoby v samostatné ložnici, 2 osoby na samostatných lůžkách nebo na rozkládacím gauči v obytné kuchyni),
  • ložní prádlo,
  • energie,
  • pojištění CK dle zákona č. 159/1999 sb.

Cena nezahrnuje:

  • pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění odpovědnosti za škody a pojištění storna zájezdu (dospělá osoba 30,- Kč za den, dítě do 15 let 18,- Kč za den),
  • pojištění v souvislosti s pandemií Covid vám zajistíme za příplatek,
  • stravování - možnost vaření v apartmánech.

Nezávazná rezervace.

Sardinie – Isola Rossa – autobusem a lodí – apartmány – BS